Kembali ke BKSS
Back to BKSS

NOTIFIKASI MENJALANKAN AKTIVITI ATAU PERNIAGAAN
NOTIFICATION TO CARRY OUT ACTIVITY OR BUSINESS

A. MAKLUMAT PEMOHON
     APPLICANT INFORMATION
B. MAKLUMAT SYARIKAT
     COMPANY INFORMATION
C. MAKLUMAT PELAN TINDAKAN
     PLAN OF ACTION TAKEN INFORMATION
D. PERAKUAN PEMOHON
PLAN OF ACTION TAKEN INFORMATION